SmartPoisťovňa 2019

Toto sú oficiálne výsledky hodnotenia slovenských poisťovní z pohľadu online a smart funkcionalít za rok 2019.

Ako prebiehalo hlasovanie a hodnotenie

Podobne ako v predchádzajúcom ročníku, aj tentokrát sme do úvahy brali päť najhlavnejších faktorov – optimalizáciu stránok poisťovní pre mobilné zariadenia, možnosti poistenia a vybavenia poistnej udalosti online, služby online klientskej zóny, služby sociálnych sietí ako náhrady call centier a možnosti jednotlivých mobilných aplikácií. Porovnanie funkcií jednotlivých aplikácií nájdete v článkoch na webe MojAndroid.sk:

 

 1. Smart Poisťovňa 2019: Mobilné aplikácie | Porovnanie
 2. Smart Poisťovňa 2019: Sociálne siete ako náhrada call centier | Porovnanie
 3. Smart Poisťovňa 2019: Služby online klientskej zóny | Porovnanie
 4. Smart Poisťovňa 2019: Poistenie a vybavenie poistnej udalosti online | Porovnanie
 5. Smart Poisťovňa 2019: Optimalizácia stránok poisťovní pre mobilné zariadenia | Porovnanie

Čo rozhodovalo pri hodnotení?

Tento rok sme vyhodnocovali výsledky v štyroch kategóriách – Zdravotná Smart Poisťovňa 2019, Komerčná Smart Poisťovňa 2019, Mobilná aplikácia poisťovne 2019, Cena sympatie Smart Poisťovňa 2019. Ankety sa v trvaní od 21.augusta do 31. augusta celkovo zúčastnilo 2896 hlasujúcich, z ktorých bolo 75 percent mužov a 24 percent žien.

Pri hodnotení sa do úvahy brali rôzne faktory, ktoré boli zhrnuté a porovnané v jednotlivých článkoch. Zvlášť bola hodnotená Mobilná aplikácia poisťovne 2019. Tu sme oproti minulým ročníkom urobili zmenu a aplikácie získavali menej bodov za to, keď obsahovali funkciu, ktorá iba odkazovala do prehliadaču.

Úplne samostatná kategória Cena sympatie Smart Poisťovňa 2019 bola zasa založená na vašich preferenciách. V hlasovaní sme sa vás totiž pýtali na to, ktorá poisťovňa má podľa vás najlepšiu aplikáciu a zároveň ktorá má podľa vás najlepšie online funkcie.

  Výsledky hlasovania

  Kategória: Zdravotná Smart Poisťovňa 2019

  1. miesto – Dôvera
  2. miesto – Všeobecná zdravotná poisťovňa
  3. miesto – Union zdravotná poisťovňa

  Kategória: Komerčná Smart Poisťovňa 2019

  1. miesto – Onlia
  2. miesto – UNIQA poisťovňa
  3. miesto – UNION poisťovňa

  Kategória: Mobilná aplikácia poisťovne 2019

  1. miesto – Dôvera
  2. miesto – Všeobecná zdravotná poisťovňa
  3. miesto – ČSOB poisťovňa

  Kategória: Cena sympatie Smart Poisťovňa 2019

  Dôvera

   

  Výherca smartfónu v hodnote 400 EUR podľa vlastného výberu

  Hlavnou cenou v tomto ročníku SmartPoisťovňa 2019 je smartfón v hodnote 400 EUR podľa vlastného výberu. Všetci tí, ktorí sa zapojili do hlasovania a riadne vyplnili svoje kontaktné údaje, boli automaticky zaradení do žrebovania.

  Výherkyňou sa stáva Alexandra Levska.

  Blahoželáme!