Smart Poisťovňa 2023

Vyberte najlepšiu SmartPoisťovňu roka 2023 a vyhrajte smartfón podľa vlastného výberu v hodnote až 500 EUR a ďalšie skvelé ceny

Podmienky ankety a súťaže

 • Organizátorom ankety SmartPoisťovňa na stránke www.SmartPoistovna.sk je spoločnosť Virtual studio spol. s r.o.
 • Cieľom ankety SmartPoisťovňa je prostredníctvom hlasovania verejnosti ohodnotiť dostupnosť online služieb poisťovní ako aj vyhodnotiť najlepšie mobilné aplikácie poisťovní v roku 2023 na Slovensku.
 • Do ročníka 2023 boli nominované všetky poisťovne, ktoré podnikajú na Slovensku ako aj ich mobilné aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v kalendárnom roku 2023 a sú verejne dostupné v Obchode Play alebo v Apple App Store.
 • V ankete SmartPoisťovňa 2023 sa súťaží v štyroch kategóriách:
  Zdravotná SmartPoisťovňa 2023
  Komerčná SmartPoisťovňa 2023
  Mobilná aplikácia zdravotnej poisťovne 2023
  Mobilná aplikácia komerčnej poisťovne 2023
 • Poisťovniam budú udelené ocenenia za prvé, druhé a tretie miesto. Cenou pre víťazov je ocenenie SmartPoisťovňa 2023. Organizátor súťaže môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
 • Ceny pre hlasujúcich: čitatelia, ktorí zahlasujú na stránke SmartPoistovna.sk a odpovedia na otázky v prieskume, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o tieto vecné ceny:
  1 x smartfón podľa vlastného výberu v hodnote 500 EUR – po vyžrebovaní si víťaz vyberie z 5 smartfónov
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke SmartPoistovna.sk a MojAndroid.sk
 • Hlavnú cenu si výherca prevezme osobne, ďalšie ceny budú poslané poštou alebo kuriérom.
 • Termíny súťaže Smart Poisťovňa 2023:
  Začiatok verejného hlasovania: 31. 07. 2023
  Koniec verejného hlasovania: 10. 09. 2023
  Vyhlásenie výsledkov: do 31. 10. 2023
 • Účasťou v ankete každý hlasujúci súhlasí s jej pravidlami a zúčastňuje sa súťaže o vecné ceny. Do súťaže sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov súťaže a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).
 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom a partnerom súťaže za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.
 • Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.SmartPoistovna.sk.

NEVÁHAJTE ANI CHVÍĽku

Hlasujte za najlepšiu Smart Poisťovňu roka 2023 a vyhrajte