Smart Poisťovňa 2022

Vyberte najlepšiu SmartPoisťovňu roka 2022 a vyhrajte smartfón podľa vlastného výberu v hodnote až 400 EUR a ďalšie skvelé ceny

Podmienky ankety a súťaže

 • Organizátorom ankety SmartPoisťovňa na stránke www.SmartPoistovna.sk je spoločnosť Virtual studio spol. s r.o.
 • Cieľom ankety SmartPoisťovňa je prostredníctvom hlasovania verejnosti ohodnotiť dostupnosť online služieb poisťovní ako aj vyhodnotiť najlepšie mobilné aplikácie poisťovní v roku 2022 na Slovensku.
 • Do ročníka 2022 boli nominované všetky poisťovne, ktoré podnikajú na Slovensku ako aj ich mobilné aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v kalendárnom roku 2022 a sú verejne dostupné v Obchode Play alebo v Apple App Store.
 • V ankete SmartPoisťovňa 2022 sa súťaží v troch kategóriách:
  Zdravotná SmartPoisťovňa 2022
  Komerčná SmartPoisťovňa 2022
  Mobilná aplikácia poisťovne 2022
 • Poisťovniam budú udelené ocenenia za prvé, druhé a tretie miesto. Cenou pre víťazov je ocenenie SmartPoisťovňa 2022. Organizátor súťaže môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
 • Ocenenie Cena sympatie SmartPoisťovňa 2022 získa poisťovňa s najväčším počtom hlasov na základe verejného hlasovania
 • Ceny pre hlasujúcich: čitatelia, ktorí zahlasujú na stránke SmartPoistovna.sk a odpovedia na otázky v prieskume, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o tieto vecné ceny:
  1 x smartfón podľa vlastného výberu v hodnote 400 EUR – po vyžrebovaní si víťaz vyberie z 5 smartfónov
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke SmartPoistovna.sk a MojAndroid.sk
 • Hlavnú cenu si výherca prevezme osobne, ďalšie ceny budú poslané poštou alebo kuriérom.
 • Termíny súťaže Smart Poisťovňa 2022:
  Začiatok verejného hlasovania: 29. 08. 2022
  Koniec verejného hlasovania: 31. 10. 2022
  Vyhlásenie výsledkov: do 14. 11. 2022
 • Účasťou v ankete každý hlasujúci súhlasí s jej pravidlami a zúčastňuje sa súťaže o vecné ceny. Do súťaže sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov súťaže a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).
 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom a partnerom súťaže za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.
 • Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.SmartPoistovna.sk.

NEVÁHAJTE ANI CHVÍĽku

Hlasujte za najlepšiu Smart Poisťovňu roka 2022 a vyhrajte