SmartPoisťovňa 2018

Vyberte najlepšiu Smart Poisťovňu roka 2018 a vyhrajte Huawei P20 Pro a ďalšie skvelé ceny

Podmienky ankety a súťaže

 • Organizátorom ankety Smart Poisťovňa na stránke www.SmartPoistovna.sk je spoločnosť Virtual studio spol. s r.o.
 • Cieľom ankety Smart Poisťovňa je prostredníctvom hlasovania verejnosti ohodnotiť dostupnosť online služieb poisťovní ako aj vyhodnotiť najlepšie mobilné aplikácie poisťovní v roku 2018 na Slovensku.
 • Do tretieho ročníka boli nominované všetky poisťovne, ktoré podnikajú na Slovensku ako aj ich mobilné aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v kalendárnom roku 2018 a sú verejne dostupné v Obchode Play alebo v Apple App Store.
 • V ankete SmartPoisťovňa 2018 sa súťaží v troch kategóriách:
  Zdravotná SmartPoisťovňa 2018
  Komerčná SmartPoisťovňa 2018
  Mobilná aplikácia poisťovne 2018
 • Poisťovniam budú udelené ocenenia za prvé, druhé a tretie miesto. Cenou pre víťazov je ocenenie SmartPoisťovňa 2018. Organizátor súťaže môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
 • Ocenenie Cena sympatie SmartPoisťovňa 2018 získa poisťovňa s najväčším počtom hlasov na základe verejného hlasovania
 • Ceny pre hlasujúcich: čitatelia, ktorí zahlasujú na stránke SmartPoistovna.sk a odpovedia na otázky v prieskume, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o tieto vecné ceny:
  1 x smartfón Huawei P20 Pro
  5 x navigácia Sygic GPS Navigation
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke SmartPoistovna.sk a MojAndroid.sk najneskôr do 12.09.2018.
 • Hlavnú cenu si výherca musí prevziať osobne, ďalšie ceny budú poslané poštou alebo kuriérom.
 • Termíny súťaže Smart Poisťovňa 2018:
  Začiatok verejného hlasovania: 20.08.2018
  Koniec verejného hlasovania: 31.08.2018
  Vyhlásenie výsledkov: do 12.09.2018
 • Účasťou v ankete každý hlasujúci súhlasí s jej pravidlami a zúčastňuje sa súťaže o vecné ceny. Do súťaže sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov súťaže a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).
 • Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom a partnerom súťaže za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.
 • Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.SmartPoistovna.sk.

NEVÁHAJTE ANI CHVÍĽku

Hlasujte za najlepšiu Smart Poisťovňu roka 2018 a vyhrajte